Midtjysk Turisme

Derfor skal du arbejde med content marketing

Gæster søger i langt højere grad end tidligere efter informationer både før, under og efter rejsen. De hungrer nærmest efter indhold. Og det kan du bruge til din fordel. Ved at møde de behov dine gæster har, kan du opnå loyale gæster, der kommer igen, og tiltrække nye gæster.

Måske er du allerede i gang med content marketing? Du arbejder måske på en campingplads, som henvisertil en gå-rute på hjemmesiden, en restaurant, der deleropskrifter på Facebook eller et kunstmuseum, der fortællerhistorien bag kunsten via en app.Hvor du i traditionel markedsføring betaler dig tilopmærksomhed med annoncer eller reklamer, er det i content marketing primært din tid, du investerer.Traditionel markedsføring fokuserer på selve købsbeslutningen,mens content marketing arbejder der, hvorgæsterne undersøger sine muligheder – altså både før,under og efter købsbeslutningen.

Med content marketing kan du:

  • Skabe loyale og engagerede gæster, og understøtte den gode oplevelse.
  • Nå ud til flere potentielle gæster, som måske ikke umiddelbart ville have besøgt dit sted
  • Støtte resten af din markedsføring, så du får maximalt udbytte af eksempelvis annoncekroner
  • Besvare spørgsmål, som gæsterne har inden de vælger destinationen, og hjælpe dem til at træffe det bedste valg.

Content marketing virker, når du fokuserer på at få indholdet til at støtte op om dine forretningsmæssige mål. Du kan opnå gode resultater ved at vælge at fokusere på et område frem for at forsøge at nå en masse mål.

Download arbejdsark til at fastsætte dine forretningsmæssige mål.

Hvad er nyttigt indhold

I dag vælger de fleste gæster selv at søge viden og vælge deres oplevelser ud fra det indhold, de finder. Du skal inspirere gæsterne, mens de orienterer sig, og hjælpe dem med at træffe den rigtige beslutning, så de vælger dig til. Nyttigt indhold tager udgangspunkt i 2 elementer: dine gæsters interesser og din virksomheds forretningsmål.

Hvad er min specialistviden?

Du kan ikke være noget for alle på samme tid. Men du kan målrette indsatsen til at være noget for gæster, som interesserer sig for et bestemt område. Jo mere specifikt du kan målrette dit indhold, jo lettere har du ved at tiltrække et publikum, få dem til at dele indholdet og blive fundet på søgemaskinerne. Du finder din relevante specialistviden, hvor dine gæster har et informationsbehov, som endnu ikke bliver dækket af andre, og hvor du har evnerne og ressourcerne til at levere indhold.(Vær opmærksom på, at det ligger
tæt på din kerneforretning.)

Download interessetræet, for at finde dit interessefelt, der giver mest værdi for dine gæster og din virksomhed.