Midtjysk Turisme

Nyttigt indhold

Det kan være svært at finde på ideer til sit indhold, men der er flere måder, hvorpå du kan få gode ideer til din content marketing.

Hvordan får jeg ideer til indhold?

Snak med kollegaer eller samarbejdspartnere, som er i direkte kontakt med gæsterne. De kan hjælpe dig med at lave en liste over spørgsmål, gæsterne altid stiller før, under og efter besøget. 

  • Gå igennem de spørgsmål, du har fået fra dine gæster – er der temaer, som ofte går igen? 
  • Brug de personaer, du har lavet, og forestil dig, hvilke spørgsmål disse fiktive personer ville stille dig. 
  • Undersøg historierne i din virksomhed. Spørg eksempelvis dig selv: hvordan påvirker min ydelse andre menneskers liv? 
  • Hvis du har en søgefunktion på din hjemmeside, kan du undersøge, hvilke ord gæsterne søger på og evt. bruge det i dit indhold. Indsaml materiale i højsæsonen, fx billeder eller input fra gæster, og gør det klart i lavsæsonen, hvor du har tiden til det.

Når du får en idé, er det vigtigt at skrive den ned. Et godt redskab til at gemme ideer er en idebank. Det kan fx være et Excel-ark, hvor du har en lang bruttoliste over alle ideer.

Download et arbejdsark, hvor du kan notere de mest stillede spørgsmål.

Download et arbejdsark med forslag til, hvem, der kan bidrage med indhold. 

Fortæl levende historier 

Det er lettere at skabe relationer til dine gæster ved at fortælle historier frem for at præsentere fakta og tal. Derfor bygger effektiv content marketing på at fortælle levende historier med fokus på kundens virkelighed. Storytelling er en stærk og virkningsfuld metode, der er særlig anvendelig til at forme dit indhold.

Midtjysk Turisme har lavet en håndbog i Storytelling, som giver dig værktøjerne til at fortælle den gode historie. Læs mere.

Skab deltagelse med engagerende indhold

Udover at give dine gæster nyttigt indhold, handler content marketing i høj grad også om at engagere dem. At forme dit indhold efter en fortælling kan engagere gæsterne, forudsat at fortællingen tager udgangspunkt i, hvor gæsten er lige nu. Når gæsterne begynder at dele dit indhold med andre, er du på rette vej med dit content marketing.

Download et arbejdsark, hvor du kan notere den kommunikation, du vil have med gæsten før, under og efter oplevelsen.

Sproget 

Det er vigtigt at tilpasse sproget til den kanal, du ønsker at bruge til at publicere indholdet. Der er stor forskel på, om du laver en Facebook-opdatering eller en trykt folder. Når du skriver, skal du hele tiden huske på følgende:

  • Hvem skriver du til?
  • Hvordan læser målgruppen det, der står?
  • Hvilken kanal bruger du?
  • Hvilke muligheder/begrænsninger giver det dig ift. sproget?
  • Ens for alle kanaler er, at du helst skal undgå teknisk sjusk som fx stavefejl eller forkert formatering. Tjek altid dit indhold igennem en ekstra gang, før du publicerer det.

Visuelt indhold vinder 

Content marketing, som udelukkende består af skriftligt indhold, er sjældent succesfuldt. Du vil opnå større effekt ved at supplere med visuelt indhold. Du kan bruge det visuelle i content marketing på flere måder. Det kan fx være et visuelt element, der understøtter dit indhold på din Facebook-opdatering. Det visuelle kan også udgøre dit indhold; fx et kort over området, hvor din virksomhed ligger. Flere og flere turistvirksomheder benytter sig af videoer i deres markedsføring, og videoer giver dig muligheden for at bruge visuelle virkemidler i dit indhold.

Genbrug dit indhold

Når du er kommet godt i gang med content marketing, har du helt sikkert noget indhold, som godt kan bruges igen. Det kan være indhold fra året før, som er relevant og nyttigt igen, og du slipper derfor for at genopfinde den dybe tallerken. Noget indhold kan også opdeles og præsenteres i mindre bidder, fx hvis du har lavet en bog, undersøgelse eller en event. Der findes masser af indhold omkring dig, og det er din opgave at gribe ud efter det indhold, der giver mest nytte for dine gæster, og dernæst servere det gennem den mest hensigtsmæssige kanal.