Tekster som sælger

Det er vanskeligere at læse en tekst på en hjemmeside end, hvis gæsten sidder med en brochure. Derfor er det afgørende, at den tekst du skriver er kort, konkret og overskuelig.

I det nedenstående vil du finde inspiration til, hvordan du kan skrive til nettet, så du får kommunikeret det vigtigste ud til gæsterne. Dele af af de konkrete tips er fra artiklen "Skriv netop til nettet" af Marie Louise Pedersen fra Kommunkationsforum.

Net-læseren scanner teksten

Ifølge brugerundersøgelser foretaget af  Jakob Nielsen scanner eller skimmer 79 procent af alle net-læsere de tekster, de støder på online, frem for at læse dem ord for ord. Fremhævede overskrifter, hyperlinks og lister letter dette scan. Dette viser nedenstående billede også tydeligt, hvor øjet først ser billedet, dernæst overskrift.

Text Scanner 
Kilde: http://alexwhite.ord/wp-content/uploads/2011/10/baby3.jpg

 

Skriv overskueligt

 • Forsyn afsnit og underafsnit med overskrifter
 • Skriv de vigtigste informationer først. Konklusion, hovedbudskab og pointe findes i begyndelsen af teksten. Så følger en uddybende baggrundsbeskrivelse, dvs. hvilke præmisser der opstilles for hovedbudskabet. Og endelig de nærmere detaljer for de informationer, der er blevet præsenteret.
 • Opbyg den samlede tekst iflere på hinanden følgende tekststykker (afsnit), der er bygget op ifølge ovenstående prioritering, så hvert tekststykke har ét fokus og besvarer ét overordnet spørgsmål. For overskuelighedens skyld bør hvert af disse afsnit hver især kun præsentere en enkelt idé.
 • Kom til sagen og drop formuleringer som ’Lad os lægge ud med at…’, ’I denne artikel skal vi se på…’, ’Konkluderende kan man sige, at…’

 

Skriv i et enkelt og klart sprog

 • Brug det samme ord om samme ting eller begreb hele vejen igennem din tekst. Du skal f.eks. ikke veksle mellem ordene ’hjemmeside’ og ’website’ i samme (korte) tekst, da det kan forvirre.
 • Skriv ikke lange, knudrede, argumenterende sætninger. Sæt hellere et punktum mere eller lav en liste over argumenter.
 • Brug kortere ord, hvor muligt, f.eks. ’da’ stedet for ’eftersom’.
 • Brug ikke slang og udtryk, der ikke er alment kendte. Det kan skabe forvirring.
 • Sørg for, at hele tekstens (og naturligvis hele hjemmesidens som sådan) stil og tone er end.


Fremhæv det vigtige

 • Fremhæv vigtige ord med fed skrift – Når din læser scanner ned over teksten, kan det være rart, at vigtige ord er markeret med fed skrift (eller et hyperlink), så man nemt får et overblik over, hvad teksten indeholder. Dette gælder i særdeleshed afsnitsoverskrifter.
 • Brug læsevenlige skrifttyper og -størrelser – Hvis din tekst er skrevet med en gnidret kursiv-font og/eller i en (for) lille størrelse, kan det med det samme gøre det hele lidt for besværligt for din læser. Sæt dig ind i, hvad det er for fonte, der virker til online-brug (f.eks. Verdana og andre fonte uden fødder), og sæt dig i læserens sted: Gider du selv læse det, eller bliver det for besværligt? Sørg i øvrigt også for, at tekstfarven skiller sig tilstrækkeligt ud fra sidefarven, så teksten kan læses uden problemer.


Skriv kort 

 • Erstat vendinger og lange ord med enkeltord og korte ord, f.eks. ’Som et resultat af’ bliver til ’Fordi’; ’Et øget antal’ bliver til ’Flere’; ’Eftersom’ bliver til ’da’.
 • Undgå gentagelses-adjektiver, f.eks. en gratis gave, personlig overbevisninger, uventet overraskelse.
 • Undgå talesprogs-fyld som f.eks. en ’slags’ osteskærer, det er ’helt vildt sjovt’, det er ’praktisk talt’ et spørgsmål om...
 • Skriv generelt halvt så lange tekster, som du ville gøre til offline-brug. Vær dog opmærksom på, at klarhed kommer før kortfattethed.


Kilde: http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/skriv-netop-til-nettet