Midtjysk Turisme

Har du en digital strategi?

Hvorfor skal jeg have en digital marketingstrategi?

I dag er digital tilstedeværelse ikke længere et spørgsmål om at være til stede, men er blevet en fundamental forudsætning for at kunne drive en forretning. Der findes nok næppe en virksomhed uden minimum en hjemmeside og dermed en digital tilstedeværelse.

Din digitale marketingstrategi binder din forretning og det digitale sammen.

Samtidig har der aldrig tidligere været så gode muligheder for at komme helt tæt på turisternes beslutningsproces. Med andre ord kan du følge, hvordan og hvorfor turisterne agerer i forbindelse med deres søgen efter rejseoplevelser, og dette giver mulighed for at være langt mere målrettet i kommunikationen og dialogen med gæsterne.

Til gengæld er spørgsmålet om ”hvordan” fortsat en udfordring for en lang række virksomheder, idet en digital tilstedeværelse kræver en velovervejet og veltilrettelagt digital marketingstrategi med både valg og fravalg.

Vejen til en digital marketingstrategi er ikke nødvendigvis lang og kompliceret, men der er selvsagt en række spørgsmål, som du og din virksomhed skal forholde sig til, inden du udarbejder en digital marketingstrategi og en digital tilstedeværelse.

Skab et overblik

Inden du går i gang med at definere din digitale marketingstrategi, kan det være en god idé som det første at skabe et overblik over, hvad du allerede gør i dag. Her kan en detaljeret kortlægning af jeres eksisterende online aktiviteter og ressourcer være en start og vise, hvad I som virksomhed gør godt og måske mindre godt.

Følgende spørgsmål og overvejelser bør som minimum være en del af kortlægningen, og kan være en hjælp til at træffe de rigtige valg og fravalg:

Hvor er din virksomhed til stede digitalt i dag?

Hvilke platforme kommunikerer og sælger I på som f.eks. via hjemmesiden, email-nyhedsbreve, en virksomhedsside på Facebook, online annoncering, søgeordsoptimering & AdWords etc.?

Hvad er jeres formål?

Er det at skaffe nye gæster, lave mersalg til eksisterende gæster, styrke relationerne til gæsterne, øge tilfredsheden, eller noget helt femte. Dit mål med en digital tilstedeværelse kan også være at optimere omkostningerne f.eks. gennem online bookingsystemer, hvor gæsten ”betjener” sig selv eller at skabe en bedre digital gæsteservice, hvor du måske også inddrager gæsterne.

Hvem er jeres gæster?

Er I bevidste om, hvilke gæster I har og hvem I gerne vil tiltrække? Eller er der tale om en generel kommunikation til alt og alle? Kender I jeres gæsters digitale adfærd, og på hvilke platforme, I kan nå dem med jeres kommunikation?

Hvordan er I til stede?

Fører I en passiv online tilstedeværelse eller har I en dynamisk og velopdateret hjemmeside? Når I ud til jeres Facebook-følgere eller ligger I ”begravet” på Facebook-kirkegården? Leverer I relevant og vedkommende indhold, der hjælper jeres brugere og måske oven i købet giver dem merværdi? Har I styr på indholdet i.f.t. de enkelte platforme, eller er det ”gentagelse på gentagelse”? Er I til stede i alle trin af turistens digitale rejse, med andre ord fra turistens ønske om inspiration til endelig købsbeslutning og rejse?

Er der sammenhæng mellem jeres digitale indsatser?

At skabe sammenhæng i din digitale marketing og kommunikation handler ikke nødvendigvis om, at de samme budskaber skal fremgå af alle platforme. Det vigtigste er at arbejde med en kontinuerlig plan for distribution af dit digitale indhold, således at du når dine målgrupper på de mest relevante platforme. Du kan f.eks. vælge at inddele dit indhold i indholdskategorier som faktabaseret indhold, områdekort, arrangementer, personlige fortællinger, nyheder eller eksterne links og herefter distribuere det på udvalgte kanaler.

Hvad er jeres kompetencer og hvilke ressourcer har I?

De færreste virksomheder i turistbranchen har den ”luksus” at have én eller flere medarbejdere dedikeret til at varetage deres online tilstedeværelse. Som oftest udfylder medarbejderne flere funktioner eller måske er der kun ejeren selv til at varetage alle funktioner. Dette betyder, at en prioritering af ressourcerne og en målrettet tilgang til at arbejde online er afgørende.

Derfor kan spørgsmål som ”Har vi de rigtige personalemæssige kompetencer” og ”Anvender vi dem optimalt eller er der behov for en organisatorisk justering?” være relevante at stille sig selv indledningsvist. Måske arbejder den medarbejder, der har online kompetencerne, med et helt andet område i dag, eller måske kan ansættelsen af en studentermedhjælp med online medieindsigt være første skridt på vejen til at få løst de mest presserende online opgaver.

Kender I effekten af aktiviteterne?

Bruger I Google Analytics og andre relevante måleredskaber aktivt og har I styr på jeres data? Følger I løbende op på jeres indsats, og justerer såfremt det er nødvendigt?

Sådan kommer du videre

Når du har gjort dig dine indledende overvejelser og kortlagt jeres eksisterende digitale tilstedeværelse, er der nogle grundlæggende forudsætninger, du bør have styr på, inden du går i gang med din digitale strategi. Det kan du læse mere om i afsnittet "Forudsætninger".