Case: Hotel Vejlefjord

Effekten af en finanskrise og en lav kendskabsgrad var medvirkende til en ny start, da Hotel Vejlefjord i 2012 tog fat på udfordringen og gik i gang med en ny online strategi. Den nye strategi var starten til en ændret online kurs for Vejlefjord og med en række gode resultater til følge.

"Husk at når du øger dit fokus på online medier, bør du tilsvarende justere på dine offline aktiviteter. Dermed kan du flytte ressourcer fra det ene til det andet."

Marketingchef Anders Martin Larsen, Hotel Vejlefjord

Hårdt arbejde, en målrettet tilgang og en dedikeret person har vist sig at være udslagsgivende for den digitale succes og ikke mindst omsætningsvækst, som i dag kendetegner Hotel Vejlefjord, og salgs- og marketingchef Anders Martin Larsen har bl.a. disse råd at give videre:

  • Erkend at et online fokus kræver et nyt mind-set. Det er ikke et spørgsmål om teknik, men et spørgsmål om at forstå mekanismen og adfærden i online kommunikation.
  • Kortlæg dine online og offline platforme og vælg både til og fra. Når du vælger, så tag udgangspunkt i din målgruppe og hvor du bedst kan nå den. Vær også bevidst om at finde det rette mix af dine egne medier og de medier du køber dig omtale i.
  • Afsæt ressourcer til uddannelse, opkvalificering og ikke mindst vedvarende vedligehold af dine platforme.