Forudsætninger for din digitale strategi

Der er nogle grundlæggende forudsætninger, du bør have styr på, inden du går i gang med at beskrive din digitale strategi.

Din digitale strategi skal kunne

Frem for alt: ”spis elefanten i små bidder” – start i det små, f.eks. med kortlægningen af din nuværende digitale tilstedeværelse – måske får du allerede dér et overblik og konstaterer, at du allerede er godt på vej.

  1. Tage udgangspunkt i din forretningsidé og –strategi.
  2. Hjælpe din virksomhed til at optimere omsætningen og nå de fastsatte mål og optimere udgifterne. Eller sagt med andre ord få mest muligt ud af de eksisterende ressourcer, såvel personale som økonomi.
  3. Fungere i din organisation. Dine medarbejdere og/eller du selv skal kunne håndtere den digitale kommunikation, for at den kan blive en succes. Tænk allerede fra starten i rollefordeling i.f.t. ansvarsområder og opgaver.
  4. Indgå på flere platforme: computer, tablet & mobil.
  5. Produceres i flere formater: tekst, billede, lyd (f.eks. hjemmeside og video).
  6. Ramme din målgruppe. Vær bevidst om at vælge både til og fra, og erkend, at du ikke kan nå alle. Til gengæld giver den digitale tilstedeværelse mulighed for, at du kan nå dine gæster langt mere målrettet og individuelt end gennem offline tiltag.
  7. Tænke bredere end din virksomheds website. Det kan være både andre sites som for eksempel mediesites (annoncering) eller nichesites, blogs og sociale netværk som Facebook og Instagram. Men vær også her bevidst om at vælge både til og fra.

Husk også at gøre dig klart, hvad dit formål er med at være til stede på den enkelte platform. Du kan her med fordel læse VisitDenmarks publikation, "Turistens digitale rejse", som beskriver VisitDenmarks digitale strategi og viser turistens digitale adfærd i forbindelse med valg af en destination og de forskellige faser i turistens beslutningsproces .