Midtjysk Turisme

TripAdvisor

TripAdvisor er verdens største rejseportal, som turister verden over lader sig inspirere af før, under og efter ferien. Med mere end 190 millioner anmeldelser af overnatningssteder, spisesteder og attraktioner er TripAdvisor svær at komme uden om som turismeaktør.

3 gode grunde til at bruge TripAdvisor

  • TripAdvisor har 315 mio. unikke besøg om måneden, og 40 procent af brugerne har valgt en anden destination efter research på TripAdvisor.
  • Tag kontrol over dit eget image. Med en tilstedeværelse på TripAdvisor får du mulighed for at deltage i debatten om din virksomhed og svare på både positiv og negativ feedback.
  • Når din virksomhed har gjort krav på sin profil, kræver det en begrænset arbejdsindsats at opretholde en effektful tilstedeværelse

Brugeranmeldelser udgør essensen af TripAdvisor. Her kan forbrugere potentielt dele deres erfaringer om hvert eneste kontaktpunkt på ferien - lige fra serviceniveauet på hotellet til kvaliteten af kaffen hos den lokale restaurant.

Samtidig kan TripAdvisor anvendes som både booking- og markedsføringskanal, hvilket du kan læse mere om i de enkelte afsnit. Afsnittene er kapitler fra håndbogen Bliv Professionel på TripAdvisor, der er udgivet i regi af Det Professionelle Turisterhverv.

Det kan du læse om i Bliv Professionel På TripAdvisor

Eksterne links til videre læsning