Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside er et oplagt sted at gøre gæsterne opmærksomme på at skrive en anmeldelse.

Der er flere måde at få anmeldelser, og mange af dine gæster vil meget gerne anmelde dig. Du kan i dette kapitel få tips til følgende:

  • Få flere anmeldelser via din hjemmeside
  • Få flere anmeldelser ved at bruge e-mail påmindelser
  • Få flere anmeldelser med fysiske påmindelser

Læs kapitlet "Få flere anmeldelser på TripAdvisor"