Midtjysk Turisme

Lær at håndtere anmeldelser

Dine gæsters anmeldelser påvirker dine potentielle gæsters lyst til at besøge din virksomhed. Det kan du ikke ændre på. Derfor er det vigtigt, at du forstår at udnytte anmeldelserne til din fordel. Her er dine besvarelser afgørende.

Hvad enten du er ny på TripAdvisor eller har haft en profil i længere tid, så er det vigtigt, at du arbejder aktivt med dine anmeldelser. Det kan du læse mere om i nedenstående kapitel:

  • Udnyt brugernes anmeldelser til din fordel
  • Forstå gæstens anmeldelsesproces
  • Lær at besvare en anmeldelse
  • Få styr på reglerne om anmeldelser
  • Besvar positive anmeldelser
  • Besvar negative anmeldelser

Læs kapitlet "Lær at håndtere anmeldelser"