Midtjysk Turisme

Professionaliser din indsats på TripAdvisor

Ved at arbejde professionelt med din virksomhedsprofil på TripAdvisor får du mest muligt ud af platformen, og du har dermed en større chance for at få gode anmeldelser, flere gæster og i sidste ende et bedre produkt.

Der er mange muligheder i TripAdvisor, og de kan være med til at skabe stor synlighed for dig. Gør derfor brug af de værktøjer, som følger med TripAdvisor. I nedenstående kapitel kan du læse om følgende:

  • Professionaliser din indsats på TripAdvisor
  • Generér bookinger gennem TripAdvisor
  • Mål på dine gæsters tilfredshed

For overnatningssteder:

  • Sammenlign din præsentation med andre overnaningssteder
  • Se detaljeret statistik om din tilstedeværelse på TripAdvisor
  • Optimér din profil med en Erhvervsregistrering

Læs kapitlet "Professionaliser din indsats på TripAdvisor"